VIZIJA

Vodeći smo poduzetnički kampus u Hrvatskoj, međunarodno prepoznat kao poligon uspješnih inovacija te pokretač razvoja stvaralačkog i održivog društva.

MISIJA

Dinamična smo zajednica poduzetnika, inovatora, mentora i kreativaca. Spajanjem iskustva i vrhunske infrastrukture svojim članovima nudimo cjelovitu podršku u razvoju poslovanja, čime izravno doprinosimo društvenom i gospodarskom rastu šire varaždinske regije i Republike Hrvatske u cjelini.

CILJEVI

Povećati broj radnih mjesta, prihode i investicije u nove i postojeće inovativne tvrtke.

Sustavno unaprijeđivati poduzetnički ekosustav za tehnološki inovativne tvrtke.

Pokrenuti razvoj industrije poticanjem suradnje i umreženosti gospodarstva i akademske zajednice.

Privlačiti i zadržavati studente i inovativne pojedince u tehnološki inovativno poduzetništvo.

VRIJEDNOSTI

Kako bi Tehnološki park Varaždin mogao uspješno ostvarivati postavljene ciljeve, misiju i viziju, u svojim svakodnevnim aktivnostima primjenjujemo sljedeće vrijednosti:

ZNATIŽELJA

U stalnoj smo potrazi za novim mogućnostima, tržištima, idejama i znanjima. Bogata međunarodna iskustva, kontakti i partnerstva omogućuju nam da rješavanju izazova pristupamo kreativno i izvan okvira.

EMPATIJA

Interno i prema dionicima njegujemo kvalitetne međuljudske odnose temeljene na poštovanju, uvažavanju i inkluzivnosti. Time stvaramo poticajno i pozitivno radno okruženje.

PROAKTIVNOST

Bilo da je riječ o vlastitim projektima ili poslovnim pothvatima naših klijenata, u akciju ulazimo odvažno i odgovorno.

POUZDANOST

Važno nam je da se jedni na druge možemo osloniti te da svi dionici našeg ekosustava u nama vide pouzdanog partnera.

RAST

Tehnološki park živi je organizam. Razumijevanjem trendova i usvajanjem novih znanja osiguravamo kontinuirani rast. Isto tako, profesionalni razvoj svakog našeg člana preduvjet je zajedničkog uspjeha.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.